Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 20/11: (2021-11-20 21:19:41)

Hữu Ích+38
Hữu Ích+38


2021-11-20 21:19:41

Thông báo Lý Ngư 20/11:

Heo chép nay lên 1.830.000 đồng.

Hôm qua cá ăn nhiệt, 3/9 cần qua đò nhận quà:
Anh Bi 16kg chép
Anh Cường 14kg chép phi
Anh Minh 11kg chép
Chú Hiển, Anh Thái 5kg chép…

Tuy nhiên hôm nay, thời tiết khá xấu ảnh hưởng đến hoat động, cần thủ xuất sắc vẫn là:
Anh Cường 12 kg chép phi
Anh Bi 10kg chép
Anh Cuong Nguyen 6kg chép
Anh Thắng 5kg chép

Mong sao ngày cuối tuần thời tiết đẹp chở lại, giúp các cần thủ có được nhiều cảm xúc.

Từ ngày 20/11 hồ sẽ áp dụng vé câu ngày giá 450k/ngày. Cảm ơn các cần thủ đã ủng hộ.

Hồ Câu Lý Ngư

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart