Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 2/3:

Hữu Ích0
Hữu Ích0


Thông báo Lý Ngư 2/3:

Cá ăn rất nhiệt, điên cuồng, tiếc cho ToNy Nguyễn lên heo 4.3kg sau giờ qui đinh. Dự kiến cần thủ này sẽ chuyển về sống tại Bình Dương, hồ có lẽ không còn phải đưa đò mỗi ngày trong thời gian tới 🙂

Ngày mai hồ Lý Ngư sẽ tạm ngưng hoạt động 1 ngày, để bẫy cá con đồng thời thả cá chép mới Tân Mai, dự kiến gần 300kg. Ngày thứ 5 hồ hoạt động trở lại bình thường. Cám ơn các cần thủ đã ủng hộ thời gian qua!

Hồ Câu Lý Ngư

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart