Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 2/10: Từ 1/10 đến hôm nay hồ bão cá diện rộng, lượng cá gần 3 (2021-10-02 17:06:43)

Hữu Ích+44
Hữu Ích+44


2021-10-02 17:06:43

Thông báo Lý Ngư 2/10: Từ 1/10 đến hôm nay hồ bão cá diện rộng, lượng cá gần 3 tấn dưới hồ sau một thời gian dài dưỡng đã như cá mới, chủ hồ liên tục đưa đò các cần thủ 😅.
Hôm nay đạt kỉ lục, chủ hồ đưa đò 10/10 cần thủ tặng kèm 10 phần quà mang về, lượng cá trung bình 1 cần trên 12kg. Anh Kim 22kg /5h
Anh Hùng 13kg/4h
Anh Khang 13kg/4h
Anh Cang 11kg/4h
….
😍😍Cám ơn các cần thủ đã ủng hộ 😍😍

Hồ Câu Lý Ngư

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart