Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 19/4: (2021-04-20 08:42:36)

Hữu Ích0
Hữu Ích0


2021-04-20 08:42:36

Thông báo Lý Ngư 19/4:

Heo chép nay lên nhẹ 870k. Hồ đã châm 60kg chép vago lúc 7h20 sâng 19/4.

Thời tiết giao mùa nắng mưa bất chợt, cá đã quen nhưng các cần thủ chưa quen nhịp. Cần thủ nổi bật gồm:
– Anh Thái 11kg chép.
– Anh Cường 8kg chép
– Anh Khánh 8kg chép
– Chú Hiển 6kg chép
– Anh Thắng, anh Hưng 4kg chép phi.Hồ Câu Lý Ngư

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart