Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 18/3: Ngày mai hồ sẽ châm thêm 50kg chép vào sáng sớm 7h – 2021-03-18 21:56:13

Hữu Ích0
Hữu Ích0


2021-03-18 21:56:13
😍😍Thông báo Lý Ngư 18/3: Ngày mai hồ sẽ châm thêm 50kg chép vào sáng sớm 7h 😍😍

Hôm nay cá ăn đều hồ, không tập trung như 2 hôm trước. Các cần thủ xuất sắc gồm:
– Anh Đức 10kg chép
– Anh Cang 10kg chép phi
– Chú Hiển 8kg chép
– Anh Cường 8kg chép phi
– Anh Dũng 7kg chép
– Anh Thắng 6kg chép phi
– Anh Đắc , Anh Hải 5kg chép phi

😍😍😍Từ 15/3 để đối phó với cá nhỏ hồ sẽ có chính sách như sau: cần thủ câu suất bình thường cá nhỏ thu 30k/kg. Riêng các cần thủ giúp hồ chuyên xử lý cá nhỏ (vui lòng đăng kí khi xuống cần) hồ sẽ không tính vé câu và sẽ thu lại 10k/kg cá nhỏ, cá lớn thả lại hồ……😍😍😍

Hồ Câu Lý Ngư

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart