Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 18/11: (2021-11-18 20:19:42)

Hữu Ích+35
Hữu Ích+35


2021-11-18 20:19:42

Thông báo Lý Ngư 18/11:

Heo chép nay lên 1.770.000 đồng.

Một ngày bão cá, đưa đò tấp nập:

Anh Bi 17kg chép.
Anh Cường 16kg chép
Anh Hòa 13kg chép phi
Anh Thái 10kg chép
Anh Minh 7kg chép,
Anh Nghĩa 6 kg chép.
Hồ Câu Lý Ngư

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart