Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 17/11: Heo chép nay lên 1.710.000 đồng, đã hơn 1 tuần heo chưa (2021-11-17 20:10:48)

Hữu Ích+25
Hữu Ích+25


2021-11-17 20:10:48

Thông báo Lý Ngư 17/11: Heo chép nay lên 1.710.000 đồng, đã hơn 1 tuần heo chưa lên. Hôm nay cá lên mạnh, 7/10 cần thủ đạt mức trên 5kg/cần trong đó 4 cần qua đò: – Anh Cường 18kg chép
– Chú Hiển 12kg chép
– Anh Nghĩa 9kg chép, phi
– Anh Cuong Nguyen 8kg chép
– Anh Hùng 7kg chép phi Cám ơn các cần thủ đã ủng hộ.😍

Hồ Câu Lý Ngư

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart