Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 15/12: (2021-12-16 08:06:03)

Hữu Ích+45
Hữu Ích+45


2021-12-16 08:06:03

Thông báo Lý Ngư 15/12:

Bão cá diện rộng, 6/10 cần trên 10kg/cần. Các cần thủ xuất sắc như:
– Anh Bi 13kg chép phi
– Anh Lợi 12kg chép phi
– Anh Thắng 12kg chép phi
– Anh Nghĩa 11kg chép
– Anh Minh 10kg chép phi.
– Anh Thuận 10kg chép.

Heo chép nay lên 3.120.000 đồng


Hồ Câu Lý Ngư

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart