Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 15/11 (2021-11-15 21:53:39)

Hữu Ích+47
Hữu Ích+47


2021-11-15 21:53:39

Thông báo Lý Ngư 15/11

Nay trời mát cá ăn rất nhiệt, bình quân cần 6kg. Cá trên 2 kg lên khá nhiều.

Heo chép nay đạt 1.500.000 đồng.


Hồ Câu Lý Ngư

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart