Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 14/11: Heo chép nay lên 1.470.000 đồng. Chép mới thả hôm qua ăn (2021-11-14 21:05:21)

Hữu Ích+8
Hữu Ích+8


2021-11-14 21:05:21

Thông báo Lý Ngư 14/11: Heo chép nay lên 1.470.000 đồng. Chép mới thả hôm qua ăn rất nhiệt, trải đều hồ và kéo dài nguyên ngày, một số cần thủ tiêu biểu.
– Anh Cường 17kg chép phi
– Anh Bi 15kg chép ph:
– Anh Dũng 12kg chép phi
…… Hiện hồ vẫn đang hoạt động 😍 . Cám ơn các cần thủ đã ủng hộ.Hồ Câu Lý Ngư

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart