Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 13/4: (2021-04-13 21:45:19)

Hữu Ích0
Hữu Ích0


2021-04-13 21:45:19

Thông báo Lý Ngư 13/4:

Heo nuôi ăn chay, gần đây lên kí nhẹ đạt 1.530k.

Hôm nay các cần thủ xuất sắc gồm:

Anh Đại 15kg chép phi 1 xôi , qua đò mang quà nhẹ về.
Anh Nhí 14kg chép phi.
Anh Thái sư phụ ToNy Nguyễn 10kg chép phi.
Anh Minh 8kg chép phi.
Anh Thắng 6kg chép phi.
Anh Khoa 6kg chép phi.

Thứ 6 này hồ sẽ châm 60kg chép ngọc trinh vào lúc 9h sáng định kì. Hồ vẫn duy trì chính sách mua cá con giá 30k/kg và lau kiếng 5k/con.Hồ Câu Lý Ngư

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart