Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 11/4: (2021-04-12 08:19:01)

Hữu Ích0
Hữu Ích0


2021-04-12 08:19:01

Thông báo Lý Ngư 11/4:

Heo nuôi nay lên nhẹ 1.330k. Các cần thủ xuất sắc gồm:

– Anh Thắng MC 8kg chép
– Anh Tài 7kg chép
– Anh Hùng 6kg chép
– Anh Thái 5kg chép 3 xôi
– Anh Hà 5kg chép
– Anh Đại, anh Chi, khách lạ 4kg chép

Sáng thứ 2 12/4/2021 hồ sẽ châm 60kg chép lúc 9h. Cám ơn các cần thủ đã ủng hộ
Hồ Câu Lý Ngư

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart