Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 1/4: (2021-04-01 08:40:33)

Hữu Ích0
Hữu Ích0


2021-04-01 08:40:33
Thông báo Lý Ngư 1/4:

Heo chép 2 ngày nay lên rất chậm, đạt 1.250 k. Tuy nhiên không phản ánh đúng mức độ cuồng nhiệt của cá quấn ổ.

Các cần thủ xuất sắc hôm qua gồm:

– Anh Thái sư phụ ToNy Nguyễn 20 kg chép, qua đò, mang quà về.
– Anh Bùi Tấn Đại 10kg chép
– Anh Mỹ 8kg chép phi
– Anh Danh 8kg chép phi
– Anh Cường, anh Khoa, anh Hùng 1, anh Hùng 2 đạt 6kg chép phi

😍😍Hôm nay hồ sẽ châm thêm 50kg cá chép vào buổi sáng😍😍😍


Hồ Câu Lý Ngư

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart