Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo hồ Lý Ngư 26/12:

Hữu Ích0
Hữu Ích0


Thông báo hồ Lý Ngư 26/12:

– Phi tiếp tục ăn mạnh và chép lại ăn về chiều, các cần thủ xuất sắc trong ngày: anh Áo Đỏ (không biết tên) từ 16h50 đến 21h đạt 14kg chép, anh Toan 11k chép; anh Đại 8kg chép; anh Thắng14kg phi chép…

-Heo tăng trọng nhanh lên 1.830.000 đồng.

– Chép mới đã bắt đầu ăn, chiều tối lên vài con. Hôm nay cần thủ nên chuẩn bị trứng kiến (Dũng Trần có tại hồ) , khả năng chép sau nhiều ngày sốc nhiệt ăn chiều tối sẽ thích nghi ăn sáng.




Hồ Câu Lý Ngư

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart