Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo hồ Lý Ngư 22/12:

Hữu Ích0
Hữu Ích0


Thông báo hồ Lý Ngư 22/12:

– Dù trời lạnh, phi hôm nay vẫn ăn rất nhiệt, chép kén mồi tập trung ở vài cần thủ. Hồ hôm nay phải đưa đò khá nhiều cần thủ: Như Bùi Tấn Đại 24 kg chép, Tien Nguyen 22kg phi 3 chùi kiếng, Nguyễn Danh Hiến 15kg phi chép, Tung Lieu 12kg chép phi, và 3 cần thủ khác trên 10 kg…
– Heo hôm nay lên kí nhẹ 920k.


Hồ Câu Lý Ngư

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart