Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo 10/6: (2021-06-10 18:36:59)

Hữu Ích+40
Hữu Ích+40


2021-06-10 18:36:59

Thông báo 10/6:

Cá mới cuồng nhiệt, hôm nay tuy ít cần, nhưng nhiều kỉ lục được lập. Bên canh đó chép đeo khoen ăn mạnh, 3/10 chép khoen bị bắt.

Do tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, hồ Lý Ngư tạm ngưng hoạt động đến hết giãn cách xã hội (dự kiến đến hết 15/6).

Cảm ơn các cần thủ đã ủng hộ thời gian qua!!!

Hồ Câu Lý Ngư

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart