Hồ Câu Lý Ngư – Hôm nay hồ Lý Ngư cá về gần 700kg. Hồ đã thả trực tiếp xuống 80kg chép đen size

Hữu Ích0
Hữu Ích0


Hôm nay hồ Lý Ngư cá về gần 700kg. Hồ đã thả trực tiếp xuống 80kg chép đen size từ 1kg, 75kg rô phi size từ 0.7kg và 60kg trôi đỏ size 0.8kg. Toàn bộ lượng cá còn lại sẽ được thả vèo dùng để châm cá 50kg mỗi 2 ngày.

Hôm nay sai sót đáng tiếc, bên giao cá đã thả trôi size nhỏ 0.8kg trong khi Hồ dự tính từ 1kg -1.5kg trở lên. Hồ đã quyết định không tiếp tục thả trôi, toàn bộ lượng trôi còn lại sẽ dưỡng dùng xử lý nguồn nước bên vèo.
Hồ Câu Lý Ngư

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart