Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Hồ Câu Lý Ngư – Hôm nay cá ăn điên cuồng, gần 2/3 cần thủ qua đò, mang quà về. Kỉ lục mới của hồ

Hữu Ích0
Hữu Ích0


Hôm nay cá ăn điên cuồng, gần 2/3 cần thủ qua đò, mang quà về. Kỉ lục mới của hồ đã có: Bùi Tấn Đại 39kg chép, 2 xôi và 1 heo 2.7kg (tổng 41.7kg).

Các cần thủ xuất sắc khác: ToNy Nguyễn 16kg chép phi, anh Thái, anh Đức, anh Phước 14kg chép phi, anh Cường 12kg chép, chú Hiển 11kg chép….

Heo nuôi nay lên 1.830.000 đồng. Kế hoạch sả heo lại phá sản 🙂

Hồ Câu Lý Ngư

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart