Hồ Câu Lý Ngư – Heo chép nay tiếp tục lên nhẹ 1360 k. (2021-04-02 09:20:53)

Hữu Ích0
Hữu Ích0


2021-04-02 09:20:53

Heo chép nay tiếp tục lên nhẹ 1360 k.
Sau một thời gian cá ăn mạnh tại 3 lỗ (gốc dừa, máy bơm oxy, cặp vèo), từ tết trở lại đây cá ăn đều hồ và có hiện tượng phân cấp mồi nhất định. Các cần thủ khiến chép say mồi 1/4 gồm:
– Anh Thắng 14kg chép phi
– Bùi Tấn Đại 12kg chép
– Anh Cường 8kg chép
– Anh Trung 7kg chép
– Anh Thắng (2) 6kg chép phi
– Anh Hùng 5kg chép
– …
Hồ hôm qua không kịp châm chép, sáng nay anh Bảo đã châm 50kg. Cám ơn các cần thủ đã ủng hộHồ Câu Lý Ngư

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart