Hồ Câu Lý Ngư – Heo chép nay lên nhẹ 1.380.000 đồng. hôm nay lượng cá bình quân tiếp tuc đạt trê (2021-11-12 19:03:46)

Hữu Ích+8
Hữu Ích+8


2021-11-12 19:03:46

Heo chép nay lên nhẹ 1.380.000 đồng. hôm nay lượng cá bình quân tiếp tuc đạt trên 6 kg/cần, trong đó xuất sắc có: Anh Nghĩa 16kg chép phi
Anh Bi 8kg chép
ANh Cường 6kg chép phi
ANh Thanh 6kg chép Ngày mai hồ sẽ châm gần 300kg chép size 1.5kg. Mong các cần thủ ủng hộ.😍

Hồ Câu Lý Ngư

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart