Hồ Câu Lý Ngư – Cá vẫn ăn đều hồ, bình quân 4kg/suất. Làn sóng mới Bùi Tấn Đại Nguyen Viet Thai (2021-11-07 09:41:59)

Hữu Ích+45
Hữu Ích+45


2021-11-07 09:41:59

Cá vẫn ăn đều hồ, bình quân 4kg/suất. Làn sóng mới Bùi Tấn Đại Nguyen Viet Thai đang dẫn đầu lượng cá lên trong 3 ngày vừa qua (trên 10_15kg)

Heo chép 7/11 đang là 980k.


Hồ Câu Lý Ngư

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart