Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Hồ Câu Lý Ngư Bình Quới – Sáng mai hồ về 140kg chép zjn và thay nước mới! (2022-05-02 18:51:43)


2022-05-02 18:51:43

Sáng mai hồ về 140kg chép zjn và thay nước mới!
Hồ tạm vip thả 80kg,hồ thường 60kg!
Hồ Câu Lý Ngư Bình Quới, P.28, Bình Thạnh

Xem thêm  Cà Phê Thủy Mộc - Hồ chép chủ nhật ngày mai, giá câu cực kỳ hợp lý, cá thu lại cũng chắc ko có hồ (2021-10-30 09:48:14)
Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart