Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Hồ Câu Lý Ngư Bình Quới – Sáng mai hồ Lý Ngư về 200kg chép zjn! (2022-05-09 18:49:38)

Hữu Ích+27
Hữu Ích+27


2022-05-09 18:49:38

? ? ? Sáng mai hồ Lý Ngư về 200kg chép zjn!
? Hồ vip thả 100kg lúc 7h
Giá cần 250k/4h ,cá thu lại 25k/1kg ,15 cần có xôi từng tiếng 100k!
Heo 1,2:khởi điểm 500k( 4kg trở lên đập)
? Hồ thường thả 100kg lúc 9h
Giá cần 200k/4h, cá thu lại 30k/1kg,18 cần có xôi từng tiếng 100k!
Heo 1: 2380k
Heo 2: 500k


Hồ Câu Lý Ngư Bình Quới, P.28, Bình Thạnh

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart