Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Hồ Câu Lý Ngư Bình Quới – Ngày mai hồ Vip tạm nghỉ 2 ngày đễ dưỡng cá.Thứ 7 hồ cập nhật lại giá cần và gi (2022-05-11 19:18:28)


2022-05-11 19:18:28

? Ngày mai hồ Vip tạm nghỉ 2 ngày đễ dưỡng cá.Thứ 7 hồ cập nhật lại giá cần và giá thu cá!
Sang mai 11h hồ “tầm thường”??? về 150kg chép zjn zise 3-4-5kg .
Ai nhanh tay hơn ????


Hồ Câu Lý Ngư Bình Quới, P.28, Bình Thạnh

Xem thêm  Hồ Câu Lý Ngư Bình Quới - Cập nhật heo chép ngày mai Hồ Chép Zòi(3.5kg trở lên) (2022-06-17 20:03:55)
Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart