Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Hồ Câu Lý Ngư Bình Quới – Ngày mai hồ thả 120kg chép zjn Tân Mai! (2022-06-03 20:47:13)


2022-06-03 20:47:13

Ngày mai hồ thả 120kg chép zjn Tân Mai!
Giá cần 300k nguyên ngày đến 22h
Xuất 5 tiếng 200k ,tiếng tiếp theo 30k!
Cá vẫn thu lại như mọi ngày 30k/1kg
Mai hồ đeo tiếp 5 khoen nền màu đen!
Giá đá bao gồm heo,xôi và các phần thưởng khoen- chép vàng-hô- lăng!
Cập nhật heo ngày mai(3.5kg trở lên đập)
Heo 1:1220k
Heo 2:500k!Hồ Câu Lý Ngư Bình Quới, P.28, Bình Thạnh

Xem thêm  Hồ Câu Lý Ngư Bình Quới - Thả Trê (2022-06-25 07:43:39)
Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart