Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Hồ Câu Lý Ngư Bình Quới – Ngày mai hồ thả 100kg chép zjn ,mỗi hồ 50kg! (2022-05-03 22:22:06)


2022-05-03 22:22:06

Ngày mai hồ thả 100kg chép zjn ,mỗi hồ 50kg!
Hồ sẻ heo 1 lần 2: thành 6 khoen màu trắng mỗi hồ 3 con(500k)
Cập nhật heo chép ngày mai:(4kg đập heo) 2 hồ!
Heo 1:2880k
heo 2:500k


Hồ Câu Lý Ngư Bình Quới, P.28, Bình Thạnh

Xem thêm  Hồ Câu Lý Ngư Bình Quới - Đuôi mà tưởng heo (2022-06-28 08:59:14)
Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart