Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Hồ Câu Lý Ngư Bình Quới – Ngày mai hồ chép zoi thả tiếp 80kg chép zjn Tân Mai. (2023-03-01 22:08:14)

Hữu Ích+21
Hữu Ích+21


2023-03-01 22:08:14
Ngày mai hồ chép zoi thả tiếp 80kg chép zjn Tân Mai.
😘 Hồ phi điêu Hồng tạm nghỉ để làm đáy và mở rộng (dự kiến 2 tuần mới hoạt động lại)
Cập nhật heo chép ngày mai:
Heo zòi :h1 :1060kk(5kg đập) ,heo 2:500k(4.5kg đập)
Heo săn hàng :10000k(khoen đen trên 5kg) .Heo 2 1040k trên 6kg đập- đến 22h hằng ngày(các phần thưởng còn lại đến 20h)!
Xác nhận heo dưới nước hợp lệ đến 22h hằng ngày!
– Hồ chép zòi cứ 15 cần trở hồ sẽ cho 15 cục xôi 50k(thêm cần là thêm xôi đến 18h) cá ăn miệng hợp lệ!(tính luôn có có thưởng+thịt)
– Hồ săn hàng trên 10 cần có 5 cục xôi 100k (chép-trắm-hô ăn miệng đều được tính +cá có thưởng hằng ngày)đến 20h!
– Hồ phi heo :940k( khoen màu đen cá ăn miệng xác nhận dưới nước đến 18h)!

https://youtu.be/mXVsXU7F9u8


Hồ Câu Lý Ngư Bình Quới, P.28, Bình Thạnh

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart