Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Hồ Câu Lý Ngư Bình Quới – Ngày mai hồ chép vip với hồ tầm thường nhập lại thành hồ chuyên chép bình thường (2022-05-15 20:12:27)

Hữu Ích+20
Hữu Ích+20


2022-05-15 20:12:27

Ngày mai hồ chép vip với hồ tầm thường nhập lại thành hồ chuyên chép bình thường?
Mai xả hồ nguyên ngày 250k!
20 cần trở lên xôi 100k,25 cần trở lên xôi nhất 100k,nhì 50k.
Hồ vẫn thâu cá 30k/1kg như mọi ngày.
Cập nhật heo chép ngày mai:
Heo 1:3tr
Heo 2:1320k!

Hồ Câu Lý Ngư Bình Quới, P.28, Bình Thạnh

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart