Hồ Câu Lý Ngư Bình Quới – Ngày mai hồ chép vip với hồ tầm thường nhập lại thành hồ chuyên chép bình thường (2022-05-15 20:12:27)

Hữu Ích+20
Hữu Ích+20


2022-05-15 20:12:27

Ngày mai hồ chép vip với hồ tầm thường nhập lại thành hồ chuyên chép bình thường🤣
Mai xả hồ nguyên ngày 250k!
20 cần trở lên xôi 100k,25 cần trở lên xôi nhất 100k,nhì 50k.
Hồ vẫn thâu cá 30k/1kg như mọi ngày.
Cập nhật heo chép ngày mai:
Heo 1:3tr
Heo 2:1320k!

Hồ Câu Lý Ngư Bình Quới, P.28, Bình Thạnh

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart