Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Hồ Câu Lý Ngư Bình Quới – Hôm nay cá lên đều hơn hôm qua: (2022-05-30 17:15:02)

Hữu Ích+6
Hữu Ích+6


2022-05-30 17:15:02
Hôm nay cá lên đều hơn hôm qua:
Với 2 khoen trắng và 3 khoen đen!
Tổng khoăn trắng còn lại 12 con(500k)
Ngày mai hồ tiếp tục châm 80kg chép zjn
Xả hồ nguyên ngày 250k ,cần thủ đến sau 1h thì 200k đến 00h
Hồ đeo thêm 5khoen nền màu đen 100k(tổng hơn 40 khoen)
Có các phần thưởng : Xôi (50k)- chép vàng (200k)- trắm trắng(200k) – Hô (1triệu)- Lăng Hồng Vỹ thưởng 400k cá thả lại hồ để ăn cá con!
Cá chép thu lại 30k/1kg
22h hồ cập nhật heo sau!


Hồ Câu Lý Ngư Bình Quới, P.28, Bình Thạnh

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart