Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Hồ Câu Lý Ngư Bình Quới – Em xin cập nhật lại giá cần và qui định cũng như cách tính cho các phần thưởng (2022-05-04 21:17:01)

Hữu Ích+39
Hữu Ích+39


2022-05-04 21:17:01
🔊 Em xin cập nhật lại giá cần và qui định cũng như cách tính cho các phần thưởng 1 chút xíu ạ!
🥰 Hồ víp : giá cần 250k/4h tiếng tiếp theo 40k, 8tiếng 400k-10 tiếng 450k -12tieng 500k( báo trước khi xuống cần)
🥰 Hồ thường: giá cần 200k/4h tiếng tiếp theo 40k, 8tieng 350k -10 tiếng 400k -12tieng 450k(báo trước khi xuống cần)
* Giá đã bao gồm tham gia xôi,heo,và khoen thưởng.
@@@ Về tgian cho các phần thưởng như sau:
– Đập heo đến 22h
-Chép vàng ,khoăn ,trắm trắng đến 19h
@@@ Về xôi của hai hồ:
– Hồ vip đủ 12 cần xôi 50k
-Hồ thường đủ 18 cần xôi 100k
Trên mặt 2 hồ đủ cần bắt đầu xôi đến khi dưới số cần xôi thì dừng xôi trong tiếng đó!
😘😘 Hồ hoạt động từ 6h đến 00h hằng ngày!
Khoăn đen 15 con,chép vàng 9 con,trắm trắng 7 con ( cá lên thả lại hồ làm cá nền thưởng 200k cho khách)
Hiện tại còn 11 khoăn trắng(sẽ 2 lần heo 3tr)
Cập heo ngày mai:
Heo 1: 3tr
Heo 2:580k!!
Sáng hồ tiếp tục thả 80kg chép zjn!Hồ Câu Lý Ngư Bình Quới, P.28, Bình Thạnh

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart