Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Hồ Câu Lý Ngư Bình Quới – Cập nhật heo ngày mai: (2022-06-28 19:54:39)

Hữu Ích+32
Hữu Ích+32


2022-06-28 19:54:39
Cập nhật heo ngày mai:
Heo chép zòi đã bị đập!
Heo 1,2:500k
Heo Săn Hàng :
Heo 1:3320k
Heo 2:500k!
Heo Trê :830k!
Sáng mai hồ Chép zòi tiếp tục thả 80kg chép zjn Tân Mai!
Xôi hồ chép zòi như sau:
12 Cần có 5 cục xôi từng tiếng(con lớn nhất tiếng được xôi 50k) ,cứ thêm 3 cần hồ sẽ cho thêm 2 cục xôi .Các phần thưởng khoen-chép vàng đều tính xôi ,trừ ?!!!
Hồ Săn Hàng :
15 cần 5 cục xôi cho từng tiếng
Cá chép ăn miệng hợp lệ trên 4kg đầu tiên trong ngày được thưởng 300k( tính luôn cá thịt)!


Hồ Câu Lý Ngư Bình Quới, P.28, Bình Thạnh

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart