Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Hồ Câu Lý Ngư Bình Quới – Cập nhật heo ngày mai: (2022-06-26 19:15:50)

Hữu Ích+35
Hữu Ích+35


2022-06-26 19:15:50
Cập nhật heo ngày mai:
Heo zòi:( nâng heo lên 4kg đập)
Heo 1,2:500k
Heo săn hàng:(hạ heo còn 6kg đập)
Heo 1:2940k
Heo 2:500k!
Heo Trê 780k!
??? Để khuyến khích thêm cho tinh thần cố gắng bắt được con cá Hô: Ngoài các phần thưởng 3tr – cây cần Tầm Xanh 6m3(tài trợ)- 10 bịch cám(tài trợ) Hồ sẽ thưởng thêm 1 xuất thi lấy bằng lái xe Hạng A1 free(ai có bằng A1 rồi thì cho 1 người thân khác cũng được)!!!


Hồ Câu Lý Ngư Bình Quới, P.28, Bình Thạnh

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart