Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Hồ Câu Lý Ngư Bình Quới – Cập nhật heo hồ chép zòi ngày mai: (2022-06-16 18:32:55)

Hữu Ích+28
Hữu Ích+28


2022-06-16 18:32:55

Cập nhật heo hồ chép zòi ngày mai:
Heo 1:880k
Heo 2: 500k
Sáng mai hồ thả 80kg chép zjn Tân Mai!
Đeo tiếp 5 khoen 100k màu trắng(đen và trắng đều thưởng 100k và tính luôn cá thịt)
Giá cần vẫn như mọi ngày: 200k/5h tiếng tiếp 30k(gửi giờ k quá 2 tiếng), 10tiếng 300k(báo trước)!


Hồ Câu Lý Ngư Bình Quới, P.28, Bình Thạnh

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart