Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Hồ Câu Lý Ngư Bình Quới – Cập nhật heo chép ngày mai Hồ Chép Zòi(3.5kg trở lên) (2022-06-17 20:03:55)


2022-06-17 20:03:55

Cập nhật heo chép ngày mai Hồ Chép Zòi(3.5kg trở lên)
Heo 1:1020k
Heo 2:500k!
Heo Hồ Chép Hồ Săn Hàng(6.5kg trở lên)
Heo 1:1tr
Heo 2:500k
Sáng mai hồ chép zòi về tiếp 80kg chép zjn Tân Mai và khui hồ Săn Hàng???
Hồ Trê thả 50kg!
Heo Trê:730k (5kg đập)


Hồ Câu Lý Ngư Bình Quới, P.28, Bình Thạnh

Xem thêm  Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh -
Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart