Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Hồ Câu Lý Ngư Bình Quới – Cập nhật heo chép ngày mai :(3.5kg đập) (2022-06-15 20:28:51)

Hữu Ích+24
Hữu Ích+24


2022-06-15 20:28:51

Cập nhật heo chép ngày mai :(3.5kg đập)
Heo 1:680k
Heo 2:500k
Heo trê :540k!(5kg)
Ngày mai hồ Săn Hàng về mấy e như sau:
Chép tân mai 300kg size 5678kg
Trắm đen :4 con size 8 9kg
Trắm trắng :2con size 8 9kg
Hô 4con size 13 14kg!
Dưỡng cá thứ 6 ,thứ 7 khui hồ.
Giá cần và qui định tối mai hồ thống báo!


Hồ Câu Lý Ngư Bình Quới, P.28, Bình Thạnh

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart