Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Hồ Câu Lý Ngư Bình Quới – Cập nhật heo chép ngày mai: (2023-02-20 22:20:05)

Hữu Ích+47
Hữu Ích+47


2023-02-20 22:20:05
Cập nhật heo chép ngày mai:
Heo zòi :h1 :3240k(5kg đập) ,heo 2:500k(4.5kg đập)
Heo săn hàng :10000k(khoen đen trên 5kg) .Heo 2 2660k trên 6kg đập- đến 22h hằng ngày(các phần thưởng còn lại đến 20h)!
Xác nhận heo dưới nước hợp lệ đến 22h hằng ngày!
– Hồ chép zòi cứ 15 cần trở hồ sẽ cho 15 cục xôi 50k(thêm cần là thêm xôi đến 18h) cá ăn miệng hợp lệ!(tính luôn có có thưởng+thịt)
– Hồ săn hàng trên 10 cần có 5 cục xôi 100k (chép-trắm-hô ăn miệng đều được tính +cá có thưởng hằng ngày)đến 20h!
– Hồ phi heo :760k( khoen màu đen cá ăn miệng xác nhận dưới nước đến 18h)!
Sáng mai hồ chép zoi thả tiếp 80kg chép zjn Tân Mai


Hồ Câu Lý Ngư Bình Quới, P.28, Bình Thạnh

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart