Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Hồ Câu Lý Ngư Bình Quới – Cập nhật heo chép ngày mai: (2022-06-18 20:54:10)

Hữu Ích+19
Hữu Ích+19


2022-06-18 20:54:10

Cập nhật heo chép ngày mai:
– Hồ chép zòi:
+ Heo 1: 1220k
+ Heo 2:500k
– Hồ Săn Hàng:
+ Heo 1:1420k
+ Heo 2:500k!
Sáng mai hồ chép zòi thả tiếp 80kg zjn Tân Mai.
Hồ Săn Hàng thưởng thêm 300k cho cá Hô trên 10kg bị sốc hoặc máng và thưởng 300k cho bất kì con cá nào ăn miệng hợp lệ đầu tiên trong ngày!

Hồ Câu Lý Ngư Bình Quới, P.28, Bình Thạnh

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart