Hồ Câu Lý Ngư Bình Quới – Cập nhật heo chép ngày mai: (2022-04-27 22:16:38)

Hữu Ích+42
Hữu Ích+42


2022-04-27 22:16:38
Cập nhật heo chép ngày mai:
Heo 1,2: 3tr
Heo 3:840k
Sáng mai hồ về 140kg chép zjn size 1,7kg đến 2,5kg!
Hồ tạm vip🤣 tes 80kg ( giá 250k/4h bao gồm tham gia đập heo)
Hồ còn lại 60kg (giá 200k/4h bao gồm tham gia đập heo)
Khoen ,chép vàng ,trắm vẫn thưỡng 200k tính chung 2 hồ( cá ăn miệng hợp lệ) sốc máng vẫn tính cá thịt bình thường!
Xôi 🥰 hồ tạm vip đủ 15 cần xôi từng tiếng 50k cho con lớn nhất tiếng(dưới 15 cần hết xôi)
🥰Hồ còn lại đủ 20 cần xôi 100k từng tiếng( dưới 20 cần hết xôi)!!!!!
Nhà cái đã cân kèo😂😂😂
Cá vẫn thâu lại 30k/1kg chép.


Hồ Câu Lý Ngư Bình Quới, P.28, Bình Thạnh

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart