Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Hồ Câu Lý Ngư Bình Quới – Cập nhật heo chép ngày mai: (2022-04-27 22:16:38)

Hữu Ích+42
Hữu Ích+42


2022-04-27 22:16:38
Cập nhật heo chép ngày mai:
Heo 1,2: 3tr
Heo 3:840k
Sáng mai hồ về 140kg chép zjn size 1,7kg đến 2,5kg!
Hồ tạm vip? tes 80kg ( giá 250k/4h bao gồm tham gia đập heo)
Hồ còn lại 60kg (giá 200k/4h bao gồm tham gia đập heo)
Khoen ,chép vàng ,trắm vẫn thưỡng 200k tính chung 2 hồ( cá ăn miệng hợp lệ) sốc máng vẫn tính cá thịt bình thường!
Xôi ? hồ tạm vip đủ 15 cần xôi từng tiếng 50k cho con lớn nhất tiếng(dưới 15 cần hết xôi)
?Hồ còn lại đủ 20 cần xôi 100k từng tiếng( dưới 20 cần hết xôi)!!!!!
Nhà cái đã cân kèo???
Cá vẫn thâu lại 30k/1kg chép.


Hồ Câu Lý Ngư Bình Quới, P.28, Bình Thạnh

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart