Hồ Câu Lý Ngư – Anh Chi khách đầu tiên đến hồ ngày khai trương, sau nhiều ngày móm giưt không hề (2021-04-03 18:48:59)

Hữu Ích0
Hữu Ích0


2021-04-03 18:48:59

😍😍Anh Chi khách đầu tiên đến hồ ngày khai trương, sau nhiều ngày móm giưt không hề nản chí. Anh Chi đã dần hòa nhập lên 4,5 kg/suất và hôm nay Heo Nái 4kg anh cũng đã chinh phục. Hồ Lý Ngư chúc mừng anh😍😍😍😍

Hồ Câu Lý Ngư

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart