Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Hồ Câu La Ngà – Phi về ae ơi. Tổng 222kg . (2022-02-08 07:50:52)

Hữu Ích+16
Hữu Ích+16


2022-02-08 07:50:52

Phi về ae ơi. Tổng 222kg .
Size từ 800gr đến 1.2kg

Xuất câu 180k /4h
350k/10h
Cá thu lại đồng giá 15k
Giới hạn cần 3.6m đến 4.5m


Hồ Câu La Ngà

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart