Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Hồ Câu La Ngà – Mai bắt đầu chơi heo nha ae.hôm nay hồ về tổng 250kg Chép Trôi Trắm + 4 em heo. (2022-02-18 22:23:48)

Hữu Ích+13
Hữu Ích+13


2022-02-18 22:23:48
Mai bắt đầu chơi heo nha ae.hôm nay hồ về tổng 250kg Chép Trôi Trắm + 4 em heo.

Xuất câu 200k/4h đã bao gồm 20k heo
370k/10h đã bao gồm 20k heo.

Ae nào ko chơi heo giá xuất vẫn như cũ :
180k/4h
350k/10h
Thêm giờ 30k

Cá thu đồng giá 15k/kg

Ae nào ko chơi heo thì báo chủ hồ trước khi xuống cần.

Hồ thả gồm 4 em heo. ( có clip thả heo)
HEO trên 4kg đập heo
Hồ bỏ trước heo khởi điểm 300k

HEO trên 3kg lên mỗi em hồ tặng 200k

Tất cả heo sau khi lên đều bắt thuộc thả lại hồ .
Heo chỉ dc tính khi cá ăn lưỡi miệng , cần thủ lên heo vui lòng gọi chủ hồ xác nhận cá ăn hợp lệ. ( tính dưới nước ).
Cá heo sốc vui lòng tha lại ( hồ mời 1 lon nước )

Trường hợp lên heo ko có sự chứng kiến của chủ hồ , cần thủ vớt cá lên mới gọi chủ hồ cũng
sẽ ko được tính , kể cả có người kế bên xác minh. ( vì tính công bằng chung).

-Hồ cấm đánh + xã trùng chỉ.
-Hồ ko cấm xã mồi bằng tay nhưng miễn đừng làm ảnh hưởng người kế bên.
-Ko dùng lưỡi có ngạnh. Cần thủ nào dùng lưỡi có ngạnh hồ xin ko thu cá lại.
-Ko dc dùng dây bảo hiểm. ( thả bảo hiểm ko tính heo).
-Hồ giới hạn cần tay từ 3.6m—-> 4.5m. Ko sử dụng cần máy.

Địa chỉ hồ : Hồ câu cá giải trí La Ngà.
141/1A An Phú Đông 10 Quận 12.
Sdt :0938208541 Lâm.


Hồ Câu La Ngà

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart