Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Hồ Câu Hội Ngộ – Thấy mọi người hay hỏi chau vừa lên được ít bơ sáp mùa covid nên chỉ bán 15k/kg (2021-07-08 13:31:04)

Hữu Ích+14
Hữu Ích+14

Thấy mọi người hay hỏi chau vừa lên được ít bơ sáp mùa covid nên chỉ bán 15k/kg thôi ạ
Hàng nhà lên đảm bảo không thuốc thang gì
Mai giãn cách xã hội rồi cô chú mua ủng hộ con đi
– ngày mai có bơ 034 nữa ạ .

Hồ Câu Hội Ngộ

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart