Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Hồ Câu Hội Ngộ – Hồ phi hội ngộ : nhà hồ đã thả 400kg cá phi 100kg diêu Hồng , 50kg cá mũi để ch (2021-04-30 20:57:19)

Hữu Ích+16
Hữu Ích+16

Hồ phi hội ngộ : nhà hồ đã thả 400kg cá phi 100kg diêu Hồng , 50kg cá mũi để chuẩn bị cho ngày khui hầm ,giá vé câu như thường ngày 200k/5h . Hôm nay khui hầm không được như ý, cá chậm hồ phi sẽ tạm ngưng khi nào cá ăn mạnh nhà hồ sẽ bồi thêm cá và sẽ thông báo anh em sau . Cảm ơn anh em .

Hồ Câu Hội Ngộ

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart