Hồ Câu Hội Ngộ – Hồ hội ngộ bồi 5 em trắm cỏ 6-8kg cho anh em săn hàng ạ .. (2021-04-24 12:55:54)

Hữu Ích0
Hữu Ích0

Hồ hội ngộ bồi 5 em trắm cỏ 6-8kg cho anh em săn hàng ạ ..
👉🏼👉🏼 Cá anh em câu lên hồ cho ae mang về hoặc bán lại cho hồ 400k
🙋‍♂️🙋‍♂️ cá trắm sẽ k tính heo – không tính xôi – cá xóc trả lại hồHồ Câu Hội Ngộ

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart