Hồ Câu Hội Ngộ – Hồ câu hội ngộ thông báo : vì tình hình dịch bệnh đang rất phức tạp ngày mai 29/ (2021-05-28 22:44:23)

Hữu Ích+20
Hữu Ích+20

Hồ câu hội ngộ thông báo : vì tình hình dịch bệnh đang rất phức tạp ngày mai 29/5 nhà hồ xin tạm dừng hoạt động để phòng trống dịch bệnh , trong thời gian nghỉ dịch hồ sẽ điều chỉnh lại hồ , khi hồ hoạt động lại sẽ thông báo trước các anh . Cảm ơn anh em đã luôn ủng hộ nhà hồ . 🤎

Hồ Câu Hội Ngộ

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart