Hồ Câu Hội Ngộ – Anh em tranh thủ vào bào nào cá phi , lượng cá phi dưới hồ là 600kg cá zin , tr (2021-05-08 08:23:28)

Hữu Ích+22
Hữu Ích+22

Anh em tranh thủ vào bào nào cá phi , lượng cá phi dưới hồ là 600kg cá zin , trưa nay em sẽ về thêm 100-150kg bồi trực tiếp xuống hồ nha .

Hồ Câu Hội Ngộ

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart