Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Hồ Câu Hóc Môn Thông tin cho AE. (2021-12-03 17:12:49)

Hữu Ích+15
Hữu Ích+15

Thông tin cho AE.
Sáng nay hồ có về phi sẻ. Chiều nhiều AE đã câu lên.
Thông thường phi sẻ phải 1-3 ngày sau nó mới ăn.
Kế hoạch tuần sau hồ về cá phi đơn tính nhé.


Hồ Câu Cá Giải Trí Hóc Môn

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart