Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Hồ Câu Hóc Môn Thời tiết mùa này thất thường. (2021-12-28 14:41:05)

Hữu Ích+12
Hữu Ích+12Thời tiết mùa này thất thường.
Hôm qua cá lên tốt.
Sáng nay thì OK không nói. Nhưng chiều trời u ám cá vẫn lên đều.
Mình rất muốn cập nhật dự báo tình hình ngày hôm đó vào lúc 7:00 sáng hàng ngày.
Chỉ chính xác được phần nào. Nhưng lỡ may hôm đó dự đoán sai cá không lên AE sẽ hiểu lầm. Có thể sẽ 70% chính xác.
Không biết nên hay không???


Hồ Câu Cá Giải Trí Hóc Môn

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart