Hồ Câu Hóc Môn Sáng chưa cần thả cá cũng đang lên siêu tốc. (2021-11-08 09:17:17)

Hữu Ích+41
Hữu Ích+41


Sáng chưa cần thả cá cũng đang lên siêu tốc.
* Đã thả100kg cho đầu tuần (08/11).
250k đánh 1 tiếng hay 13 tiếng 30 phút cũng vậy.
✓ Hay vào sau 16g là 150.
* Nền chép đang dày lên thấy rõ. Dễ hiểu là vì trong hồ không có dèo nha các bạn.
* Hồ đã sẵn sàng cho phi về giữa tuần này.


Hồ Câu Cá Giải Trí Hóc Môn

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart