Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Hồ Câu Hóc Môn PHI ĐƠN TÍNH (2021-11-24 13:24:36)

Hữu Ích+21
Hữu Ích+21


PHI ĐƠN TÍNH
Chủ yếu được xuất khẩu, hiếm khi các bạn thấy bán ngoài chợ.
Hiếm có hồ nào thả để câu dịch vụ. Bởi vì giá thành quá mắc. Mắc hơn cá chép các bạn có biết không!
Thế mà hàng tấn phi đơn tính được hồ đưa về thả cho AE câu.
Tai ác cái con phi! Lúc nó ăn thì bắt như vũ bão. Khi nó mà không ăn thì nản lòng khó tả: Cá đi lửng anh ơi, thiếu oxy, nước xấu, đáy hư, cho nước vô nhiều, chủ hồ NÓ XỬ LÝ…. Chính điều này làm một số cần thủ tỏ ra có dấu ấn không tốt với hồ.
Nhưng, những AE thường ghé hồ cảm nhận được rất rõ cá ăn mạnh như thế nào.(đánh giá trong một tuần).
Dù sao thì tuần này mình bắt đầu thả chép… những người bạn cũ và những người bạn mới đâu hết rồi!


Hồ Câu Cá Giải Trí Hóc Môn

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart